Dirk Bonsstraat 26hs - 1063 VA Amsterdam -  E-mail:  stichtingdezwaan@gmail.com  -  Bankrelatie: NL35 ABNA 0538 3701 06 -  KvK: Handelsregister: 41203371
stichting de zwaan anbi
Welkom bij Stichting De Zwaan

meerjarige doelstelling


De stichting heeft als doelstelling het geven van advies en financiële ondersteuning aan particulieren, behorende tot de minima, die niet in staat zijn om hun huisdieren de noodzakelijke medische zorg te bieden welke voor het welzijn van het dier noodzakelijk is, als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen.  


werkwijze

Wij geven de financiële ondersteuning niet rechtstreeks aan de aanvrager maar vergoeden de kosten van onvoorzienbare noodzakelijke medische behandelingen rechtstreeks aan de behandelende dierenarts of instelling. Reeds gemaakte kosten vergoeden wij niet aangezien er dan geen mogelijkheid meer bestaat om eventueel prijsafspraken te maken. Evenmin is het dan mogelijk om dierenartsen te benaderen die voor minima speciale tarieven hanteren.

Aanbeveling

Wij ervaren dat wanneer er sprake is van een vorm van bewind er in veel gevallen geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met voorzienbare noodzakelijke medische kosten voor huisdieren. Het is aan te raden om hiervoor een reserve te realiseren.  

Verzekering

Het verzekeren van huisdieren voor deze kosten hoeft niet duur te zijn. Vanaf € 12,50 per
maand kan een redelijke dekking worden verkregen. Lees de polisvoorwaarden zeer
zorgvuldig om duidelijkheid te krijgen in gevallen waarin geen vergoeding wordt gegeven.

Dirk Bonsstraat 26hs - 1063 VA Amsterdam -  E-mail:  stichtingdezwaan@gmail.com  -  Bankrelatie: NL35 ABNA 0538 3701 06 -  KvK: Handelsregister: 41203371

Wegens het grote aantal aanvragen dat ons heeft bereikt kunnen wij helaas op dit moment geen nieuwe in behandeling nemen.