stichting de zwaan
               
doelstelling         nieuwsbrieven        contact        anbi        aanvragen    
Postbus 80115 - 1005 BC Amsterdam  -  E-mail:  info@stichtingdezwaan.nl  -  Bankrelatie: NL35 ABNA 0538 3701 06 -  KvK: Handelsregister: 41203371
Welkom bij Stichting De Zwaan

doelstelling

Helaas zijn er nog te veel dieren die dringend hulp nodig hebben. De stichting heeft dan ook als doelstelling het geven van advies en ondersteuning in de meest ruime zin aan particulieren en instellingen welke zich bezighouden met de opvang en verzorging van dieren die daaraan behoefte hebben.

meerjarig beleidsplan

Wij geven deze hulp niet rechtstreeks in de vorm van geld. Wat wij doen is het financieren van noodzakelijke kosten die particulieren en instellingen maken ten behoeve van het welzijn van dieren.

Zo vergoeden wij onder andere de kosten van een noodzakelijke behandeling door een dierenarts.  Ook aan organisaties geven wij financiele steun voor het realiseren van hun werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van dieren.