stichting de zwaan
               
doelstelling         nieuwsbrieven        contact        anbi        aanvragen    
Postbus 80115 - 1005 BC Amsterdam  -  E-mail:  stichtingdezwaan@gmail.com  -  Bankrelatie: NL35 ABNA 0538 3701 06 -  KvK: Handelsregister: 41203371
Welkom bij Stichting De Zwaan

meerjarige doelstelling

Helaas zijn er nog te veel dieren die dringend hulp nodig hebben. De stichting heeft dan ook als doelstelling het geven van advies en ondersteuning in de meest ruime zin aan particulieren en instellingen welke zich bezighouden met de opvang en verzorging van dieren welke daaraan behoefte hebben.


werkwijze

De onvoorziene noodzakelijke kosten van medische behandelingen van huisdieren vergoeden wij rechtstreeks aan de betreffende dierenarts of instelling.
Ook aan organisaties geven wij in bijzondere gevallen financiële steun voor het realiseren van hun werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van dieren.